Món virtual

Món virtual

Si el món de l’amor i els sentiments és delicat cara a cara, el medi virtual, que per definició significa “no real”, complica una mica més les coses, sobretot a nivell de sentiments, emocions, anhels i fantasies, entre d’altres. El món virtual dóna molt de joc per inventar, mentir o simular una personalitat fictícia que potser tingui més a veure amb el que m’agradaria ser que amb el que sóc realment.

També la imaginació pot volar a més velocitat, si és possible, que quan tinc davant a la persona. He d’imaginar moltes coses que no puc percebre en una simple foto: La seva veu, les seves expressions, la seva olor, la seva energia, els seus moviments… La química continua sent el més gran dels misteris, que prové dels terrenys de l’inconscient i del cervell més primitiu. Si parteixo d’aquestes premisses, després dels primers “xats” estarà bé passar al telèfon per escoltar la veu del nou amic o amiga, i un cop superat aquest pas, fer la trobada en persona.

Consell: Cal estar preparats per a qualsevol cosa! El bis a bis és la prova de foc, i el personatge en qüestió se’t pot “caure” en tres segons, però també podria anar guanyant punts per moments … Sort!!!

Commemoració Any Darwin 2009

Charles Darwin

L’ any 2009 es commemora el bicentenari del naixement de Charles Darwin (12 de febrer de 1809), així com els 150 anys de la seva publicació sobre L’origen de les espècies (24 de novembre de 1859).

Darwin no només va canviar la història de la ciència, sinó també la història de la humanitat. 

L’essència de la teoria evolucionista de Darwin consisteix, en primer lloc, en l’afirmació que hi ha una lluita permanent per l’existència i, en segon lloc, que la naturalesa produeix incessantment formes diferents, algunes de les quals s’adapten millor que altres en una lluita per la supervivència (les que estan millor dotades per al seu ambient i per a sobreviure). Però, Darwin creia que les variacions que s’hereten es produeixen a l’atzar i no es deuen a l’esforç adaptatiu dels organismes, cosa que implica un temps llarguíssim en l’aparició d’una nova espècie, que ve precedida d’un gran nombre de baules de la cadena que es perden en el procés de la selecció natural en la lluita per l’existència.