Aquest noi no arribarà mai enlloc

Albert Einstein

Albert Einstein

El professor d’Albert Einstein, va escriure: “Aquest noi no arribarà mai enlloc“. Tampoc no és que fos un desastre (s’ha exagerat molt en aquest aspecte), però, és cert, que els mestres trobaven lent el jove Einstein i es queixaven que reflexionava massa abans de contestar una pregunta. No aconseguia aprendre’s res de memòria. No entenia les regles ni les ordres. No volia fer esport i això el va portar a aïllar-se. Als 16 anys el van rebutjar en una primera prova d’accés a l’Escola Politècnica de Zuric pels mals resultats en lletres.

Tot i ser excel·lent en matemàtiques i física, era fluix en francès (s’acabava de traslladar a Suïssa i no coneixia el país), geografia i dibuix.

Anys després, el pare de la teoria de la relativitat va deixar per a la posteritat una de les seves cèlebres frases sobre el tema: “L’educació és el que queda després que haguem oblidat el que vam aprendre a l’escola”.